Vijesti

Koji čimbenici u proizvodnji utječu na ljepljivu silu tinte?  1. Komponenta tinte

Glavni čimbenik koji utječe na ljepljivu silu tinte je da smola koja se koristi u proizvodnji tinte nema najbolju sposobnost vlaženja tiskarskog materijala.


2. Sučelje energije tiskarskog materijala

Da bismo osigurali adheziju, moramo obaviti neki postupak na površini materijala kako bismo dopustili da površinska energija dosegne najmanje 0,038 N / m (BOPP)


3. Relativna vlažnost i temperatura radne trgovine

Kada se relativna vlažnost popne, ljepljiva sila će se povećati na početku i kasnije smanjiti. To znači da odgovarajuća relativna vlažnost ima raspon, temperatura je vrlo važna za vrijeme hlađenja, to će utjecati na sušenje materijala, napetost materijala. Ako je temperatura previsoka, to će utjecati na vertikalni registar, a tinta na materijalu će se sušiti prebrzo i smanjit će snagu ljepljenja.

Prikladna temperatura mora biti manja od 30 ° C, a ona će imati različitu vrijednost prema tiskarskom materijalu, debljini tinte, brzini ispisa i tako dalje.


4. Debljina tinte

Kada se povećava debljina, sila ljepljenja tinte će se smanjiti.